دربارۀ نشر فلات

نشر فلات در سال ۱۳۹۳ توسط جمعی از نویسندگان و مترجمین تأسیس شده است. هدف نشر در درجۀ نخست پر کردن خلأهای موجود در فضای فکری علوم انسانی از منظر فرهنگ ایران و اسلام و در درجۀ بعدی انتشار آثار فاخر تألیفی و ترجمه در حوزۀ علوم انسانی و هنر است و از این جهت آثار متعددی را زیر چاپ دارد. در بخش های «در دست انتشار» و «پدیدآورندگان» در موردبرخی آثار، نویسندگان و مترجمین توضیح مختصری ارایه شده است. اما در مورد بخشهای دیگر سایت نشر فلات همچنان در مرحلۀ طراحی است. در صورت لزوم، برای ارتباط با دفتر انتشارات با شماره تلفن ۷۷۷۲۴۳۷۳ تماس حاصل فرمایید.