حیدر خسروی
دکتر حیدر خسروی، متولد ۱۳۷۰ در فیروز آباد می باشد. ایشان کتاب "آخرالزمان سیاسی" را با نشر فلات منتشر کرده‌اند.