محمود مقدس
محمود مقدس، متولد ۱۳۵۹ و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان است. مقدس با نشر فلات ترجمۀ کتاب «کافکا و سیاست» اثر مارک اندرسون را منتشر کرده است.