سید امیرحسین اصغری
سید امیرحسین اصغری کاندیدای دکترای مطالعات اسلامی در حوزه علوم عقلی و عرفانی در ارتباط با فهم دینی از دانشگاه ایندیانای آمریکا است. پژوهش های وی بر تداوم فلسفه و عرفان اسلامی از قرن نوزدهم به بعد در حوزه تشیع متمرکز است. وی همچنین همکار دکتر جان والبریج در پروژه تحقیقی رساله های طبی جالینوس به عربی و نیز نسخه شناسی و فهرست مکتب فلسفه اشراق به انگلیسی است. از اصغری، «باران مزامیر»، «اسلام، علم، مسلمانان و فناوری: مباحثات دکتر مظفر اقبال با سیدحسین نصر»، نخستین «فرهنگ اصطلاحات فارسی به آلبانیایی»، از سوی انتشارات توئنا آلبانی، و «رجال الغیب: تأملی در آرای سیدحسین نصر» در قالب تألیف، و «علم جهان، علم جان» و نیز «عشق الهی: سیر به سوی خدا در متون اسلامی» اثر از ویلیام چیتیک در قالب ترجمه منتشر شده است. وی با نشر فلات، ترجمۀ در جستجوی قلب گمشده، اثر ویلیام چیتیک را منتشر کرده است.