سید شهاب غدیری
سید شهاب غدیری نویسنده و مترجم متولد زنجان است. غدیری هم اکنون در دانشگاه تهران مشغول گذراندن دوره دکتری علوم سیاسی است و با نشر فلات کتاب «نوآتئیسم: هفت گفتار انتقادی در باب بی خدایی» را در دست چاپ دارد.