نظریۀ پارتیزان: حاشیه ای بر مفهوم امر سیاسی

  نام نویسنده: کارل اشمیت
  مترجم: طاهر خدیو, مصطفی احمدزاده
  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۲۷۰-۴-۲
  دسته بندی: اندیشه
  تعداد صفحات: ۱۵۲
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۱
  قیمت: ۲۹۰۰۰
 


پارتیزان به صورت نامنظم می جنگد، نماینده هیچ دولت حاملِ حقِ جنگی نیست و یونیفورمش برهیچ هویت قانونیِ مشخصی دلالت نمی کند. تخطی آگاهانه پارتیزان از قواعد جنگ منظم به منزله خلق بعد فضاییِ جدیدی است که مشخصه آن عمق و تاریکی است. پارتیزان جنگ را به این فضای عمیق و تاریک می کشاند، گو آنکه او مرده ای است که به جهان زندگان حمله ور شده است. در ذهنیت اروپایی، چنانکه اشمیت نیز اشاره می کند، مفهوم پارتیزان گهگاهی تداعی گر اسطوره ها و داستان هایی است که در آنها مردگان فضایی تاریک و ناشناخته بر روی زندگان می گشایند و پیکاری هراس انگیز بر پا می کنند. نزد اشمیت، گشودن فضای تاریک و حرکت از سطح به عمق دلالتی جز نادیده گرفتن حوزه ی مصلحت عمومی، قانونمندی و الزامات آن ندارد.

کتاب‌های پیشنهادی در این زمینه
فلسفه و سیاست

نویسنده :سید جواد طباطبایی

مترجم :{translator}
فیلسوف سیاست

نویسنده :حامد زارع

مترجم :{translator}