سیاست اندیشی حافظ

  نام نویسنده: فاطمه ذوالفقاریان
  مترجم: {translator}
  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۲۷۰-۳-۵
  دسته بندی: علوم سیاسی
  تعداد صفحات: ۱۸۴
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۰
  قیمت: ۲۷۰۰۰
 


دیوان حافظ میراثی ادبی و یکی از منابع سیاست اندیشی ملی ایرانیان به حساب می ‏آید. حافظ را عارف و عاشقی می ‏دانند که از جهان سیاست به دور است، اما این کتاب قصد دارد از منظر اندیشه سیاسی به این پرسش پاسخ دهد که آیا در دیوان حافظ گونه ای خاص از روایت سیاسی وجود دارد؟ برای این منظور سیاست به معنای مناسبات قدرت در سطح کلان و خرد (macro–micro power) مفروض گرفته شده است. نویسنده در این کتاب از روش شناسی هرمنوتیک اسکینر برای خوانش اشعار بهره گرفته تا پژوهشی در حیطه اندیشه سیاسی ایران انجام و گامی جهت تبدیل ناخودآگاه سنتی به خودآگاه ملی ایران بردارد.