مشاوره با ورزشکاران

  نام نویسنده: جان کر
  مترجم: افسانه صنعت کاران
  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۰۱-۱-۱
  دسته بندی: روانشناسی
  تعداد صفحات: ۳۰۴
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۱
  قیمت: ۲۴۵۰۰
 


نظریه معکوس، یک نظریه نوین و خلاقانه در روانشناسی است که به بررسی انگیزه، هیجان و شخصیت انسان می پردازد. تمرکز اصلی نظریه معکوس روی این نکته است که در نوع رفتار انسان، ناسازگاری ذاتی وجود دارد. به عبارت دیگر، یک فرد در شرایط یکسان، به روش های کاملاً متفاوتی رفتار می کند. در کتاب حاضر که اولین کتاب بر اساس این نظریه است، جان کر به این می پردازد که چگونه نظریه معکوس می تواند توسط روانشناس ورزشی در کار مشاوره با ورزشکاران استفاده شود.