قرن بیستم: در ۳۰ ثانیه

  نام نویسنده: جاناتان رینولدز
  مترجم: محسن محمودی
  شابک:
  دسته بندی: اندیشه
  تعداد صفحات: ۰
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۰
  قیمت: ۰
 


جایگاه قرن بیستم در تاریخ جهان متفاوت از قرون دیگر است. قرن بیستم قرن جنگ، خشونت، امپریالیسم، بحران ها، غم ها و شادی هاست. در عین حال، قرن بیستم نمایانگر رویکرد ویژه ای به تاریخ مدرن، شکوفایی هنر، اختراعات و پیشرفت های بشری است. جاناتان رینولدز کتاب «قرن بیستم» از مجموعه کتاب های مصور ۳۰ ثانیه گزارشی از ۵۰ اتفاق و تفکر مهم در قرن بیستم را ارایه داده است که خواندن هر کدام ۳۰ ثانیه زمان خواهد برد. این کتاب را محسن محمودی ترجمه کرده و نشر فلات آن را منتشر خواهد کرد.

کتاب‌های پیشنهادی در این زمینه