کارل لوویت: کاوشی نقادانه در باب تاریخی گری

  نام نویسنده: برتولد رسترر
  مترجم: زانیار ابراهیمی
  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۰۱-۰-۴‬
  دسته بندی: فلسفه
  تعداد صفحات: ۲۱۶
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۱
  قیمت: ۲۹۰۰۰
 


کارل لوویت فیلسوف آلمانی و از شاگردان هایدگر، به سال ۱۸۹۷ در مونیخ متولد شد و به تحصیل فلسفه پرداخت. از آنجا که یهودی بود در دوره سلطه نازی ها مجبور به ترک آلمان شد و مدتی را در ژاپن به سر برد. بعد از جنگ به آلمان بازگشت و در ۱۸۹۷ از دنیا رفت. در نظر لوویت نیز، هستی در هیئت رابطۀ شخص و جهان انسانی، به طور ضمنی بر فناپذیری و تاریخ‌مندی دلالت می‌کند، امّا نه به معنای رادیکالی که هایدگر به همۀ امور نسبت می‌دهد. در حقیقت، لوویت با عنایت به تأکیدش بر طبیعت دوگانۀ هستی‌شناختیِ انسان، به این نتیجه می‌رسد که تاریخ نیز، از آن رو که ساختۀ انسان است، خصلتی دوگانه دارد. نتیجه‌گیریِ لوویت، سنتز درخشانی است که از اعمال آگاهانۀ انسان، از یک سو، و امیال و تلاش‌های ناآگاهانه، غیرعقلانی و طبیعیِ او، از سوی دیگر، نشئت می‌گیرد. لوویت این دیدگاه را در در ضمن تحلیلِ گمانه‌های تاریخیِ بورکهارت و هگل بیان می‌کند.