انحطاط غرب

  نام نویسنده: اسوالد اشپنگلر
  مترجم: مهدی فدایی مهربانی, علی نورزاد
  شابک: ۸۵
  دسته بندی: تاریخ
  تعداد صفحات: ۰
  اندازه: وزیری
  نوبت چاپ: ۰
  قیمت: ۰
 


کتاب «انحطاط غرب» مهم ترین اثر اسوالد اشپنگلر به شمار می¬رود که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد که مصادف با شکست آلمان در جنگ اول بود. نگرۀ او به تمدن غربی چنان است که تمدن غربی مراحل شکوفایی و تسلط خود را طی کرده است و اکنون به مرحلۀ افول وارد شده و رو به زوال و انحطاط خواهد نهاد. کتاب هم متوجه مباحث تاریخی است و هم به انتقاد از برخی از وجوه فلسفی در تمدن غربی پرداخته است و از این جهت از آثار مهم قرن بیستم به شمار می¬رود.

کتاب‌های پیشنهادی در این زمینه
فهرست ماقبل الفهرست

نویسنده :پرویز اذکائی

مترجم :{translator}
استیلای عرب

نویسنده :پرویز اذکائی

مترجم :{translator}