محمود مقدس
آقای دکتر محمود مقدس، متولد ۱۳۵۹ و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان می باشد.