هاروی منسفیلد
هاروی منسفیلد استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۳۲ متولد شد. وی را به عنوان یک متفکر محافظه کار و متأثر از لئو اشتراوس در عالم سیاست نظری می شناسند. اندرو سالیوان و فرانسیس فوکویاما از شاگردان شناخته شدۀ منسفیلد بوده اند. از منسفیلد با نشر فلات کتاب راهنمای فلسفۀ سیاسی به همت زانیار ابراهیمی ترجمه و روانه بازار شده است که متنی مناسب برای آشنایی دانشجویان با فلسفه و اندیشۀ سیاسی به شمار می رود.