فاطمه ذوالفقاریان
فاطمه ذوالفقاریان روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی ایران است که در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است. تخصص ذوالفقاریان در زمینه عرفان سیاسی در ایران بالاخص اندیشه سیاسی سعدی و حافظ می باشد. او مجری طرح «مصاحبه با اساتید علوم سیاسی» تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی بوده و از وی مقالات متعددی در حوزه های الهیات سیاسی و تحلیل سیاسی مسائل ایران منتشر شده است. ذوالفقاریان با نشر فلات کتاب «سیاست اندیشیِ حافظ» را منتشر خواهد کرد.