صادق صفارزاده
صادق صفارزاده مترجم و نویسنده متولد ۱۳۶۵ در بجنورد است. او هم اکنون مقطع دکتری اندیشه سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی را می گذراند. از صفارزاده کتاب های «مبانی و مبادی فلسفه سیاسی» و «تفسیری بر دفتر نخست جمهور افلاطون» در دست چاپ است. او با نشر فلات کتاب «سقراط که نمی نوشت» را منتشر خواهد کرد که در آن با سه چهرۀ سقراط بر اساس تفاسیر افلاطون، گزنفون و آریستوفان آشنا خواهیم شد.