جان کر
جان کر نویسنده حوزه روانشناسی و روانشناسی ورزشی در سال ۱۹۵۰ متولد شد و بیش از همه با کتاب «خطرناکترین روش: داستان یونگ، فروید و سابینا اشپیلرین» شناخته شده است. از جان کر با نشر فلات، کتاب «مشاوره با ورزشکاران» توسط افسانه صنعتکاران و لادن انصاری ترجمه شده است و به زودی منتشر خواهد شد.