استیون لاو
استیون لاو فیلسوف انگلیسی و استاد دانشگاه لندن است. از لاو تا کنون مقالات متعددی در زمینه فلسفه ویتگنشتاین، فلسفه ذهن و فلسفه دین منتشر شده است. استیون لاو در کتاب «فلسفه ها» از مجموعه کتاب های مصور ۳۰ ثانیه، با همکاری جولیان بگینی و بری لوور به تشریح ۵۰ مورد از فلسفه های تاریخ پرداخته. این کتاب توسط محسن محمودی ترجمه شده و نشر مرکز به زودی آن را منتشر خواهد کرد.