مارینا والاس
پروفسور مارینا والاس نویسنده و پژوهشگر در زمینه مطالعات هنر و علم است. او در دانشگاه های مختلفی در زمینه هنر تدریس کرده و کتب و مقالات متعددی را منتشر کرده است. از او کتاب «لئوناردو داوینچی» از مجموعه کتاب های مصور ۳۰ ثانیه توسط محسن محمودی ترجمه شده و توسط نشر فلات منتشر خواهد شد.