ادوارد دنیسون
ادوارد دنیسون معمار و کارشناس فرهنگی و فضای شهری است. او در سال ۲۰۱۲ در مقطع دکتری معماری فارغ التحصیل شده است و تا کنون کتاب های متعددی در زمینه معماری از وی منتشر شده است. از وی با نشر فلات، کتاب «معماری» از مجموعه ۳۰ ثانیه توسط محسن محمودی ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد.