رابرت سیگال
رابرت سیگال متولد ۱۹۴۸ نویسنده و پژوهشگر حوزه اسطوره شناسی و مطالعات ادیان در دانشگاه آبردین اسکاتلند است. از سیگال تا کنون کتاب های متعددی در زمینه اسطوره منتشر شده است. پیش از این، کتاب اسطوره از وی توسط نشر ماهی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. کتاب «اسطوره شناسی» رابرت سیگال از مجموعه کتاب های سی ثانیه توسط محسن محمودی به فارسی برگردانده شده و نشر فلات آن را منتشر خواهد کرد.