برایان کلگ
برایان کلگ نویسنده و دانشمند انگلیسی متولد ۱۹۵۲ است. او یکی از نویسندگان کتب علمی به زبان عامه است. کتاب «نظریه کوانتوم» یکی از بهترین کتب علمی برایان کلگ به زبان عامه است که نشر فلات آن را با ترجمه محسن محمودی منتشر خواهد کرد.