محسن محمودی
محسن محمودی مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه و سیاست است و تاکنون کتاب هایی را از زبان های انگلیسی و آلمانی به فارسی ترجمه کرده است. او با مدرک دکتری در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شده و آثاری از استیو اسمیت، جان میر شایمر، پیتر آدامسون، استفن هیکس و جف کالینز را منتشر کرده است. محمودی با نشر فلات مجموعه هشت جلدی «سی ثانیه» و ترجمه دو اثر از رینهارد کوزلک را منتشر خواهد کرد.