گراهام فولر
گراهام فولر نویسنده امریکایی حوزه علوم سیاسی است و فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد است. وی مدت ۲۰ سال به عنوان کارمند سرویس خارجی وزارت امور خارجه خدمت نموده که بیشتر این دوره (حدود هفده سال) را در کشورهای خاورمیانه (ترکیه، لبنان، عربستان سعودی، یمن و افغانستان) مشغول خدمت بوده است. پیشتر از فولر کتاب «قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران» منتشر شد که به بررسی نقش ژئوپلوتیک ایران در منطقه و اهمیت روابط ایران با همسایگانش پرداخته بود. از گراهام فولر با نشر فلات کتاب «جهان بدون اسلام» با ترجمه فرزاد میرزازاده منتشر خواهد شد.