افسانه صنعت کاران
افسانه صنعت کاران نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزه روانشناسی و روانشناسی ورزشی است که در مقطع دکتری در رشته روانشناسی ورزشی فارغ التحصیل شده است. تخصص صنعتکاران روانشناسی و روانشناسی ورزشی است. او سردبیری مجلات روانشناسی را نیز به عهده دارد. صنعتکاران هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است و از وی مقالات متعددی به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر شده است. او همچنین هفت کتاب در زمینه روانشناسی و روانشناسی ورزشی منتشر کرده است. افسانه صنعتکاران با نشر فلات ترجمه کتاب «مشاوره با ورزشکاران» اثر جان کر را منتشر کرده است.