افسانه صنعت کاران
افسانه صنعت کاران نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزه روانشناسی و روانشناسی ورزشی است که در مقطع دکتری در رشته روانشناسی ورزشی فارغ التحصیل شده است. تخصص صنعتکاران علاوه بر روانشناسی و روانشناسی ورزشی، مطالعات خواب و رویا است. او علاوه بر عضویت در انجمن بین المللی مطالعات خواب در کالیفرنیا، سردبیری مجلات روانشناسی را نیز به عهده دارد. صنعتکاران هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است و از وی مقالات متعددی به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر شده است. او همچنین هفت کتاب در زمینه روانشناسی و روانشناسی ورزشی منتشر کرده است. افسانه صنعتکاران با نشر فلات ترجمه کتاب «مشاوره با ورزشکاران» اثر جان کر و کتاب «رویابینی و خواب آگاهانه» را منتشر خواهد کرد.