لیلی عشقی
لیلی عشقی همکار انجمن بین المللی فلسفه در فرانسه و دارای مدرک جامعه شناسی فرهنگی از دانشکده رنه دکارت سوربن پاریس است. از وی به فارسی تنها کتاب «زمانی غیر زمان ها» در دست است که توسط احمد نقیب زاده به فارسی ترجمه شده است.