حامد زارع
حامد زارع متولد ۱۳۶۳ در لارستان، محقق، نویسنده و روزنامه نگار حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است. زارع تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه مفید ادامه داده و هم اکنون دبیر بخش فلسفه و الهیات مجله مهرنامه است. از وی کتاب «آفاق حکمت در سپهر سنت» توسط انتشارات ققنوس منتشر شده و در آینده نزدیک «علوم انسانی و روشنفکری» به همت همان انتشارات منتشر خواهد شد. کتاب اول شامل مجموعه گفتگوهای نویسنده با سید حسین نصر است و دومی مجموعه گفتگوهای او با رضا داوری اردکانی است. زارع در حال حاضر عهده دار سرویراستاری دو کتاب «فیلسوف سیاست» و «فلسفه و سیاست» است که به صورت کتابی دو جلدی توسط نشر فلات منتشر خواهند شد. کتاب نخست این مجموعه جشن نامه سید جواد طباطبایی و کتاب دوم مجموعه مقالات ایشان را دربر می گیرد.