زانیار ابراهیمی
زانیار ابراهیمی مترجم و نویسنده متولد ۱۳۶۷ در سنندج است. وی هم اکنون دوره دکتری علوم سیاسی را در دانشگاه تهران می گذراند. از ابراهیمی ترجمه کتاب «روابط بین الملل و مسئله تفاوت» نوشته «نعیم عنایت الله و دیوید بلانی» به همت نشر میزان منتشر شده است. وی که در حال ترجمه شهریار ماکیاولی به همراه مصطفی نصیری است، کتاب های «بلوغ و مدرنیته» نوشته «دیوید اوون» انشارات رخداد نو، «معنا در تاریخ» نوشته «کارل لویت» انتشارات رخداد نو و «جامعه شناسی مدرنیته» نوشته «پیتر واگنر» انتشارات اختران را منتشر کرده. زانیار ابراهیمی با نشر فلات ترجمه چند کتاب را منتشر خواهد کرد که عبارتند از «مقالاتی در باب ماکیاوللی» شامل مقالاتی از اسکینر، اشتراوس، منسفیلد و فلاسفه مکتب کمبریج درباره ماکیاولی؛ «کارل لویت: قرائتی نقادانه از تاریخی گری» اثر برتولد رسترر که فلسفه ورزی لویت را از دیدگاه برتولد رسترر را شرح می دهد؛ «راهنمای فلسفه سیاسی» نوشته هاروی منسفیلد که توصیفی ساده از فلسفه سیاسی است و «همینگوی و سیاست» که اثری بدیع در زمینه ادبیات و سیاست به شمار می رود.