مهدی فدایی مهربانی
مهدی فدایی مهربانی، نويسنده، مترجم و پژوهشگر متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است و دکتری و پسادکتری خود را در دانشگاه تهران گذرانده است. او در دومين جشنواره‌ بين‌المللی فارابی در گروه فلسفه، کلام، اخلاق، اديان و عرفان، به عنوان برگزيده‌ جوان معرفی شد. در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. «پیدایی اندیشه‌ سیاسی عرفانی در ایران» در چهارمین دوره‌ جایزه‌ گام اول در پاییز ۱۳۸۹ و جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر به عنوان کتاب برگزیده شناخته شد. از او همچنین کتابهای «ایستادن در آنسوی مرگ» و «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» توسط نشر نی منتشر شده است. اثر اخیر به عنوان کتاب شایستۀ تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳ انتخاب شد. مهدی فدایی مهربانی با نشر فلات «چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟» را منتشر کرده و اکنون به همراه علی نورزاد کتاب «انحطاط غرب» اسوالد اشپنگلر را ترجمه کرده و نشر فلات آن را منتشر خواهد کرد.